Møllerup voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140203-67

Fredningsnr.
231721

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Møllerup voldsted. Møllerups firesidede borgbanke måler ca. 55 x 65 m og er omgivet af vand- fyldte voldgrave. Banken har stensatte kanter, der ved det nordøstlige hjørne når en højde af 1,5 - 2 m over vandspejlet. De østre og søndre grave er ca. 10 m brede; en muret ca. 3,5 m bred muret bro fører over den søndre grav, medens en ca. 1 m bred gangbro af træ fører over den østre grav. De vestre og nordre grave har nærmest karakter af uregelmæssigt formede damme. Den vestre grav er indtil 40 m bred og langs den sydvestlige bred er en ca. 50 m lang og ca. 10 m bred dæmning med sluse, hvorigennem der er afløb fra vold- graven. Den nordre voldgrav er indtil ca. 50 m bred og fortsætter ca. 30 m øst for banken. Fra gravens nordlige bred strækker sig en ca. 30 m lang sten- sat dæmning ud i graven, og en ca. 20 m lang og ca. 4 m bred plankebro for- binder dæmningen med banken, hvorpå den i henhold til bygningsfredningslo- ven i kl. B fredede hovedbygning ligger. Banken ligger iøvrigt hen som gård og haveanlæg. Fredningen omfatter borgbanken med deri værende ruiner af det middelalder- lige Møllerup, de omgivende grave samt dæmningen i sydvest, og grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre øvre kant, i sydvest dog langs den udvendige fod af nævnte dæmning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Denne fredning be- rører ikke det eksisterende bygningsanlæg på banken. Borgbanken må anvendes til gårdsplads og have som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Møllerups firesidede borgbanke måler ca. 55 x 65 m og er omgivet af vandfyldte voldgrave. Banken har stensatte kanter, der ved det nordøstlige hjørne når en højde af 1,5 - 2 m over vandspejlet. De østre og søndre grave er ca. 10 m brede; en muret ca. 3,5 m bred muret bro fører over den søndre grav, medens en ca. 1 m bred gangbro af træ fører over den østre grav. De vestre og nordre grave har nærmest karakter af uregelmæssigt formede damme. Den vestre grav er indtil 40 m bred og langs den sydvestlige bred er en ca. 50 m lang og ca. 10 m bred dæmning med sluse, hvorigennem der er afløb fra voldgraven. Den nordre voldgrav er indtil ca. 50 m bred og fortsætter ca. 30 m øst for banken. Fra gravens nordlige bred strækker sig en ca. 30 m lang stensat dæmning ud i graven, og en ca. 20 m lang og ca. 4 m bred plankebro forbinder dæmningen med banken, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning ligger. Banken ligger iøvrigt hen som gård og haveanlæg. Fredningen omfatter borgbanken med deri værende ruiner af det middelalderlige Møllerup, de omgivende grave samt dæmningen i sydvest, og grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre øvre kant, i sydvest dog langs den udvendige fod af nævnte dæmning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Denne fredning berører ikke det eksisterende bygningsanlæg på banken. Borgbanken må anvendes til gårdsplads og have som hidtil.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning (andet): Bygninger/haveanlæg. *** Seværdighedsforklaring *** Pænt haveanlæg.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget flot og velplejet anlæg.

Litteraturhenvisninger  (0)