Bjørnsholm voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140212-51

Fredningsnr.
221853

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Bjørnsholms voldsted. Voldstedet består af en jordbanke med nærmest kvadratisk plan topflade, der måler ca. 50 x 50 m og som hæver sig ca. 5 m over de omgivende tørre gravsænkninger, der mod syd overskæres af en ca. 4 m bred opkørselsrampe, medens en smallere ca. 3 m bred, findes på vestsiden. Høgsholms nuværende hovedbygning er opført på banken og voldstedet henligger iøvrigt som have og park, delvis bevokset med træer. Fredningsgrænsen forløber langs gravsænkningernes ydre overkanter, idet det fredede areal måler ca. 100 x 100 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende voldstedet som have og park i samme udstrækning som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en jordbanke med nærmest kvadratisk plan topflade, der måler ca. 50 x 50 m og som hæver sig ca. 5 m over de omgivende tørre gravsænkninger, der mod syd overskæres af en ca. 4 m bred opkørselsrampe, medens en smallere ca. 3 m bred, findes på vestsiden. Høgsholms nuværende hovedbygning er opført på banken og voldstedet henligger iøvrigt som have og park, delvis bevokset med træer. Fredningsgrænsen forløber langs gravsænkningernes ydre overkanter, idet det fredede areal måler ca. 100 x 100 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende voldstedet som have og park i samme udstrækning som hidtil.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Bevoksning (andet): Hus, gårdsplads og have.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldgravene ses tydeligst fra syd. Bebygget voldsted. Bevokset med rabarber og træer mm. i gravene.

Litteraturhenvisninger  (0)