Elverhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
140302-36

Fredningsnr.
221334

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mølledam, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet "Elverhøj", Kollerup Mølledam. Voldstedet består af en nærmest oval banke, der ved foden måler ca. 25 x 35 m, og som er ca. 5 m høj, samt øst herfor et fladt, lavere areal. Hele anlægget, der er bevokset med træer og buske, omgives af vand eller sid eng. 8/2 1972. Kunwalds notat vedr. uoverensstemmelse mellem deklarationens tekst og vedlagt skitse. (Lagt til dekl.). 31.10. 2000: Selve voldstedet havde ved fredningen de anførte mål. Det areal, der er angivet på deklarationsridset, og som er pålagt fredningsbestemmelserne, svarer formodentlig til mølledammen. På deklarationsridset og ved nyberejsningen er dette areal målt til ca. 150 m X 125 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1964 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en nærmest oval banke, der ved foden måler ca. 25 x 35 m, og som er ca. 5 m høj, samt øst herfor et fladt, lavere areal. Hele anlægget, der er bevokset med træer og buske, omgives af vand eller sid eng.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet "Elverhøj". Kollerup Mølledam. Længden i N-S. Der findes en lavere banke i dammen vest for voldstedet adskilt fra dette af bæk og eng. Uopmåleligt p.g.a. sump. Beskadigelser/affald: En del rafter og en del af rusten olietønde hensmidt på toppen. Desuden en del fældede grene østligst på dæmningen nær slusen. Beskadigelser/natur: Hele den nordlige del af mølledæmningen fra hus hen til voldsted er stærkt beskadiget som følge af overstrømning og underminering. Dammens vandstand sænket ca. 30 cm. og delvis udtørret; d.v.s. hovedsagelig henliggende i mudder. Mål på berejserblanket: 5,2 X 150 X 125 m. (formodentlig højde på voldsted og længde-bredde på mølledam). Vedr. sag 53-5402 (dispensation på betingelser): 1) Området omkring garagen flyder med bildele, en motorblok, malerbøtter og en større olietønde. Desuden en landbrugsvogn, en derangeret bil, en trailer og en traktor. 2) En tilbygning under opførelse i tilknytning til garagen mod øst og syd; gående 3,5 m. mod øst og 3,5 m. mod syd for denne. Flugter mod nord med garage. Højden er lig garageudgangshøjde. 3) Delvis beplantning i området mellem garage og mølle samt op mod nedkørselsvej. Uvist om efter fredn.best. 4) Containeren er placeret på parkeringsanlægget nord for møllen og ikke som foreskrevet ved garagen. Aftalt: Oprydning på voldsted inden 1.11.1982. Ejeren ønskede brev vedr. disp. overtrædelserne, der ifølge hans udsagn skyldtes kroens forpagter. Ejer anførte tillige, at dam og dæmning snarest vil blive hhv. uddybet og restaureret. Genbesigtigelse 03.05.1988: Forholdene bragt i orden. CHB Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet = en oval banke ca. 5 m. høj med fladt lavere areal til nord, syd og øst. Mod Nord, syd og øst afgrænset af en å, mod vest afgrænset af møllesø. I møllesøen vest for banken ligger en lavere banke (ikke tilgængelig). En træbro mod syd og to mod nord gør derimod voldstedet tilgængeligt. I mølledammens nordlige side en sluse, som fører mølledammens vand ned til åen. Begge banker er helt groet til i krat og træer.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet = en oval banke ca. 5 m. høj med fladt lavere areal til nord, syd og øst. Mod nord, syd og øst afgrænset af en å, mod vest afgrænset af møllesø. I møllesøen vest for banken ligger en lavere banke (ikke tilgængelig). En træbro mod syd og to mod nord gør derimod voldstedet tilgængeligt. I mølledammens nordlige side en sluse, som fører mølledammens vand ned til åen. Begge banker er helt groet til i krat, buske og træer.

Litteraturhenvisninger  (0)