Rolsegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140508-28

Fredningsnr.
231643

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rolsegård voldsted. Voldstedet består af en del af en lav borgholm, der i nord, vest og syd er omgivet af vandfyldte, ca. 10 - 15 m brede grave, hvis skråninger i øst og delvis i vest er indtil 2 m høje, medens borgholmen kun hæver sig ca. 0,5 m over gravens vand. Gravene med skråninger måler i syd ca. 38 m, i vest ca. 92 m og i nord ca. 40 m. Borgholmen og gravenes kanter er tæt tilgroede med træer. Voldstedet, der ligger umiddelbart nordvest for den nuværende Rolsegård, indgår i gårdens parkanlæg. Grænserne for det fredede areal forløber langs gravskråningernes øvre ydre kant i øst efter en linie mellem de to korte ender af voldgraven. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende arealet som park i samme omfang som hidtil.Oprensning samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en del af en lav borgholm, der i nord, vest og syd er omgivet af vandfyldte, ca. 10 - 15 m brede grave, hvis skråninger i øst og delvis i vest er indtil 2 m høje, medens borgholmen kun hæver sig ca. 0,5 m over gravens vand. Gravene med skråninger måler i syd ca. 38 m, i vest ca. 92 m og i nord ca. 40 m. Borgholmen og gravenes kanter er tæt tilgroede med træer. Voldstedet, der ligger umiddelbart nordvest for den nuværende Rolsegård, indgår i gårdens parkanlæg. Grænserne for det fredede areal forløber langs gravskråningernes øvre ydre kant i øst efter en linie mellem de to korte ender af voldgraven. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende arealet som park i samme omfang som hidtil. Oprensning samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Selve borgbanken helt under vand. I SØ-hjørne begyndende opfyldning af voldgrav. På gården oplyses: Hver vinter er borgbanken vanddækket, men kan lokaliseres ved den tætte bevoksning af piletræer. I SØ-hjørnet ved voldgraven har stået et hønsehus - det er for nylig jævnet med jorden; derfor "opfyldningen, der primært er en planering, men noget mere omfattende end ønsket af ejeren. ************************************************ Genbesigtigelse 6.5.1987: Voldstedet stadig under vand. Ingen recente beskadigelser. JGB

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med lidt siv, dunhammer og pil. Enkelte træer langs kanten af voldgraven.

Litteraturhenvisninger  (0)