Isgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140509-49

Fredningsnr.
241633

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Voldstedet består af en keglestubformet banke, hvis topflade måler ca. 8 m i tværmål. I bankens vest- og sydside findes rester af nyere kampestens- bygninger. I sydsiden ved bankens top er ligeledes ruiner af kampestensbyg- ninger, samt et med en fladbuet murstenshvælving overdækket kampestensmuret rum. Nord og øst for banken, der er træbevokset, falder terrænet kraftigt, således at banken til disse sider har en langt større højde end mod syd og vest. Voldstedet ligger øst for Iisgård hovedbygning, i vinklen mellem denne og en udbygning, som strækker sig østpå fra hovedbygningen. Det fredede areal er kvadratisk, 45 x 45 m, idet den vestlige begrænsning følger hovedbygningens østfacade, og den sydlige går langs den omtalte ud- bygnings nordfacade. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en keglestubformet banke, hvis topflade måler ca. 8 m i tværmål. I bankens vest- og sydside findes rester af nyere kampestensbygninger. I sydsiden ved bankens top er ligeledes ruiner af kampestensbygninger, samt et med en fladbuet murstenshvælving overdækket kampestensmuret rum. Nord og øst for banken, der er træbevokset, falder terrænet kraftigt, således at banken til disse sider har en langt større højde end mod syd og vest. Voldstedet ligger øst for Iisgård hovedbygning, i vinklen mellem denne og en udbygning, som strækker sig østpå fra hovedbygningen. Det fredede areal er kvadratisk, 45 x 45 m, idet den vestlige begrænsning følger hovedbygningens østfacade, og den sydlige går langs den omtalte udbygnings nordfacade. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Muligvis nyere afgravning i forlængelse mod N af den i beskrivelsen omtalte bygning mod V. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er tæt bevokset med løvtræer samt vedbend. Rester af bygninger mod vest og syd ses fortsat på bankens top.

Litteraturhenvisninger  (0)