Bersted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-133

Fredningsnr.
1304103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 22 x 3 m. Top flad, overfladen ujævn. Højsiderne skråt afgravet mod N og Ø, stejlt afgravet mod V og S. Mod S 2 m høj utilgroet brink. Græsgroet med buskads i ager og have.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget stor og meget ødelagt Høi. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1885 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 stor kegleformet ravperle, 1 fragmenteret ravskive, 1 ring af rav samt fragmenter af ravperler.

1885 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af ravperler ikke langt under overflade i delvist ødelagt høj.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3 x 22 M. Hele søndre Side er afgravet til Bund og staar med 1-2 M. Brink. Leret, lys Jord. Delvis i Have; Lysthøj med Trappe, Bord og Bænke. I søndre Side er af en Dreng fundet Ravperlerne A. 6280. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 3 m. Top flad, Overfladen ujævn. Højsiderne skraat afgravet mod N og Ø, stejlt afgravet mod V og S. Mod S 2 m høj utilgroet Brink. Græsgroet med Buskads i Ager og Have.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men S-siden fremtræder nu skrånende, med græsbevoksning. Lille rydningsbunke ved højfod i SV. En rektangulær, tilhugget granitsten ligger på toppen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Grædllædt høj ved ejendom.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)