Hvolbæk Høje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-124

Fredningsnr.
130496

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 8/11 1904, gdr. Niels Kr. Larsen. Diplom Afmærkn.: MS 1911, løjtn. L. Lassen Høj, en af "Hvolbækhøje", 28 x 3,5 m. Toppen affladet. Sider- ne ujævne. Græsgroet i ager. MS mod V.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvolbak - Tværmaal 70 Fod, Høide 12 Fod. I Øst er en lille Lavning. En Sten rager frem i Sydvestsiden. Bevoksning: 1982: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 28 M. Siderne ujævne, med flade Skred i Ø. og Sø. Lille Baalplet paa Top. Fod let tilpløjet. Lynggroet; fredlyst; Mærkesten i vestre Side. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Hvolbæk Høje", 28 x 3,5 m. Toppen affladet. Siderne ujævne. Græsgroet i Ager. MS mod V. FM 1904 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men mod SV ældre kreaturskade over hele siden omkring fredningsstenen, som hælder. Skaden er delvis tilgroet. Ejeren har tidligere rettet M.S. op og vil gøre det igen. Han siger, at højen så sådan ud, da han overtog gården i 1966. Han sår græs der af og til, men det vil ikke rigtig gro. Der bør evt. tilføres noget muld. Påbud om hegning, hvis der skal kreaturer på marken. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra nord
Foto, oversigt
Foto, detalje