Hvolbæk Høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-125

Fredningsnr.
130495

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Hvolbæk Høje", 15 x 3 m (over sydfod) - 2m (o- ver nordfod). Overfladen stærkt omgravet med syv særskilte gruber. Græsklædt i ager. NMI: Høj, (en af Hvolbæk Høje ?),.......
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tværmaal 50 Fod. Ødelagt ved Kartoffelkuler. Opad Toppen findes Lag af Smaastene. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fladagtig Høj, 2 M. h. I Top og Side talrige gamle større og mindre Gruber. I Top er lidt af en Stenhob synlig. Centret mulig væsentlig bevaret. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, (een af Hvolbæk Høje?), 15 x 3 m. (over S- Fod) 2 m (over N-Fod). Overfladen stærkt omgravet med syv særskilte Gruber. Græsklædt i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,0 x 15,0 x 15,0 m. Som tidligere beskrivelse, men ældre, mindre kreaturskader, delvis tilgroede. Cf. 1304:96. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)