Phønixborg Voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170211-64

Fredningsnr.
330913

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Phønixborg voldsted. Voldstedet består af en nærmest firesidet banke ca. 75 x 125 m, orienteret NØ-SV, hvortil i SØ slutter sig en mindre rundagtig banke, diameter ca. 50 m. Anlægget afgrænses i NV, V og SV af en naturlig lavning, i NØ og Ø, hvor ter- rænet er højere, derimod af en 10 - 15 m bred grav, der er bedst bevaret nær den store bankes NØ-hjørne, hvor bunden ligger ca. 2 m under bankens overflade. Mellem de to banker er graven kun bevaret som en svag sænkning i terrænet. Voldstedet ligger i dyrket mark ca. 400 m SV for det nuværende Phønixborg. Fredningens grænser går i vest langs bankens skrænt mod lavningen og på de øvrige sider langs ydersiden af voldgraven. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt, dybdepløjning dog kun efter tilladelse fra Nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en nærmest firesidet banke ca. 75 x 125 m, orienteret NØ-SV, hvortil i SØ slutter sig en mindre rundagtig banke, diameter ca. 50 m. Anlægget afgrænses i NV, V og SV af en naturlig lavning, i NØ og Ø, hvor terrænet er højere, derimod af en 10 - 15 m bred grav, der er bedst bevaret nær den store bankes NØ-hjørne, hvor bunden ligger ca. 2 m under bankens overflade. Mellem de to banker er graven kun bevaret som en svag sænkning i terrænet. Voldstedet ligger i dyrket mark ca. 400 m SV for det nuværende Phønixborg. Fredningens grænser går i vest langs bankens skrænt mod lavningen og på de øvrige sider langs ydersiden af voldgraven. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt, dybdepløjning dog kun efter tilladelse fra Nationalmuseet.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Phønixborg Voldsted". Som fritekst. Tilføjelse: Hele voldstedet er nu meget udpløjet. Især den mindre banke i sø flyder i et med den store firesidede banke. Pløjet i ager.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Selve borgbankeplateauet set fra N
Oversigtsbillede - voldstedet set fra SV
Voldgravens sydlige del set fra SV
Voldgravens nordlige del set fra NØ
Oversigtsbillede - voldstedet set fra NØ
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje