Hønborg voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170304-103

Fredningsnr.
341130

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Overfredningsnævnskendelse af 20. marts 1920 vedr. Hønborg voldsted. 12/5 1971. Hønborg voldsted. Voldstedet består af en banke med stejle sider. Den er 6 - 8 m høj og måler 30 m i nord-syd og 45 - 50 m i øst-vest. I 10 - 12 meters afstand fra banken er bevaret rester af en cirkulær vold, der er 0,5 m høj og ca. 10 m bred. På et 30 - 40 m langt stykke mod stranden er volden næsten udslettet. Vold- stedet ligger hen i græs. Fredningsgrænsen forløber langs den ydre fod af volden, d.v.s. i ca. 20 meters afstand fra bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende arealet omkring banken til græsning i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa matr.nr. 1 af Børup nær Stranden. Ligeoverfor Hindsgavl, ligger den saakaldte Hakenør Slotsbanke (omtalt i Præsteindberetningen, nemlig i Brev til Commisionen af 25/7 1809 fra Sognepræst i Taulov Jens Struer, og i Brev til Worsaae af 2/121865 fra Herredsfoged Holck). Det er en betydelig Høj, liggende paa flad Strand og øjensynlig aflang, rundet Form, ca. 50 m. lang i SØ-NV (vinkelret paa Strandlinien), ca. 40 m. bred, ca. 7 m. høj, dog jævnt skraanende fra NV til SØ. Lidt afgravet i ]]SØ.[[ Øst.

1920 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en banke med stejle sider. Den er 6 - 8 m høj og måler 30 m i nord-syd og 45 - 50 m i øst-vest. I 10 - 12 meters afstand fra banken er bevaret rester af en cirkulær vold, der er 0,5 m høj og ca. 10 m bred. På et 30 - 40 m langt stykke mod stranden er volden næsten udslettet. Voldstedet ligger hen i græs. Fredningsgrænsen forløber langs den ydre fod af volden, d.v.s. i ca. 20 meters afstand fra bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende arealet omkring banken til græsning i samme omfang som hidtil.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hønborg vosdsted" eller "Hakenør slot". Som fritekst. Tilføjelse, skader tilgroede. Den cirkulære vold er nu udflydende knap en halv meter høj og nærmere 13 m bred. Granit-MS liggende sten i ugennemtrængeligt tjørnekrat på top. Ulovligt byggeri i 100 m zonen et lille træsommerhus på strandvolden SØ for voldstedet, ses stadig. Bevokset med løvtræer, krat - mest trjørn og græs. I græsgang ved stranden. ** Seværdighedsforklaring ** Oplagt pleje og skiltelokalitet. Er skiltet oppe ved vejdeler. Markant i landskabet, ved stranden.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (1)
Bruun,J.
Danske Præsters Indberetninger til Oldsagskommisionen af 1807. Vest- og Sydjulland
1995