Trelde
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170306-20

Fredningsnr.
32116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Et i en mod nordvest hældende bakkeskråning indgravet voldsted, bestående af en rund borgbanke, ca, 25 m i diameter ved foden, omgivet på de tre sider af en 7 - 8 m bred tør gravsænkning, der mod nordvest munder ud i et engdrag. Gravsænkningens bund ligger sydøst ca. 1,50 m højere end i nord-vest, medens bankens topflade i forhold til gravens bund i nordvest og sydøst hæver sig henholdsvis ca. 2,50 og 1 m. Gravens yderskråning i sydøst står med en ca. 1,50 m høj ret stejl skråning. I nordøst aftager skråningens højde ned mod engdraget. I sydvest er skråningen stærkt udpløjet. Voldstedet er græs- klædt. Fredningsgrænsen, der mod nordøst-sydvest andrager 45 m og i nordvest-sydøst 52 m, følger gravsænkningens yderrand og er angivet på vedføjede opmåling. Dette mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning eller bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller andet affald.
Undersøgelsehistorie  (4)
1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Et i en mod nordvest hældende bakkeskråning indgravet voldsted, bestående af en rund borgbanke, ca, 25 m i diameter ved foden, omgivet på de tre sider af en 7 - 8 m bred tør gravsænkning, der mod nordvest munder ud i et engdrag. Gravsænkningens bund ligger sydøst ca. 1,50 m højere end i nord-vest, medens bankens topflade i forhold til gravens bund i nordvest og sydøst hæver sig henholdsvis ca. 2,50 og 1 m. Gravens yderskråning i sydøst står med en ca. 1,50 m høj ret stejl skråning. I nordøst aftager skråningens højde ned mod engdraget. I sydvest er skråningen stærkt udpløjet. Voldstedet er græsklædt. Fredningsgrænsen, der mod nordøst-sydvest andrager 45 m og i nordvest-sydøst 52 m, følger gravsænkningens yderrand og er angivet på vedføjede opmåling. Dette mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning eller bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller andet affald.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted ved den gamle Trelde mølle. Som fritekst. Tilføjelse: Borgbanken er forholdsvis flad med en stor lav sænkning på midten og i norddelen. Graven er fugtig i bunden. Bevokset med græs og enkelte buske i ager. Ned mod kunstig sø. Pløjet ind til gravens yderkant rundt om, undtaget mod den kunstige sø i NV. Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)