Borrevold
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170502-46

Fredningsnr.
32114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
BORREVOLD Voldstedet består af en ca. 90 x 40 m stor og indtil 6 m høj banke, der fra det højere land i nordvest skyder sig ud i et engdrag. Banken har stejle sider mod engen og er adskilt fra det højere land ved en ca. 8 m bred halsgrav i nordvest. Langs graven er der på voldstedet spor af en lav kronvold. En svag sænkning tværs over voldstedet deler det i 2 banker, hvoraf den sydøstlige er den mindste. Ban- ken er bevokset med løvtræer og småkrat. Fredningsgrænsen er i nordvest langs ydersiden af halsgra- ven til de øvrige sider langs bankens fod mod engdraget. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. ** Seværdighedsforklaring ** Meget markant med stejle sider, og anselige dimensioner.
Undersøgelsehistorie  (4)
1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 90 x 40 m stor og indtil 6 m høj banke, der fra det højere land i nordvest skyder sig ud i et engdrag. Banken har stejle sider mod engen og er adskilt fra det højere land ved en ca. 8 m bred halsgrav i nordvest. Langs graven er der på voldstedet spor af en lav kronvold. En svag sænkning tværs over voldstedet deler det i 2 banker, hvoraf den sydøstlige er den mindste. Banken er bevokset med løvtræer og småkrat. Fredningsgrænsen er i nordvest langs ydersiden af halsgraven til de øvrige sider langs bankens fod mod engdraget. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Borrevold", benævnt "Borgvold" på målebordsblad og 4-cm kort. Som fritekst. Tilføjelse: Yderst på bankens nordvestlige kant ses mange store dyregrave. Halsgraven i nordvest er pløjet. Agern går ind til foden af borgbanken. Gravens kant mod nordvest er temmelig udpløjet, således at bunden af graven nu fremstår som 8 m bred. Bankens fod er mod SV pløjet helt ind til 0,5 m fra fod. Bevokset med løvtræer og krat, især brombær, i ager. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)