Højgård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170806-15

Fredningsnr.
30102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet af Højgård. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, ca. 35 x 35 m, der i nordøst, øst og syd ledsages af en ca. 4 m bred tør voldgrav, medens den i vest og nord ligger ud mod en naturlig sænkning. Der er rester af en ca. 1 m høj vold- krone i øst, nordøst og vest, hvor den er gennembrudt af et skår omtrent midtvejs. I syd er der svage spor af volden. Voldgraven er velbevaret i øst og nordøst, hvorimod det sydøstlige hjørne er forstyrret ved afgravning. Den søndre grav er tilfyldt og ses kun som en svag sænkning i terræn'et. På den ret stejle skråning udfor bankens nord-vest-hjørne er der ved afgrav- ning skabt et plateau i niveau med den nordøstre gravs bund. Borgpladsen er meget ujævn og stærkt forstyrret som følge af opgravning af fundamenter o.l. Veodstedet, der er bevokset med træer, ligger på den nordvestlige del af den såkaldte Slotsbakke ca. 200 m nordvest for det nuværende Højgård. Fredningen afgrænses i syd, øst og nordøst af voldgravens ydre øvre kant, langs den vestlige del af nordsiden og langs hele vestsiden af en linie, der følger det omtalte plateau's yderrand. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (4)
1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, ca. 35 x 35 m, der i nordøst, øst og syd ledsages af en ca. 4 m bred tør voldgrav, medens den i vest og nord ligger ud mod en naturlig sænkning. Der er rester af en ca. 1 m høj voldkrone i øst, nordøst og vest, hvor den er gennembrudt af et skår omtrent midtvejs. I syd er der svage spor af volden. Voldgraven er velbevaret i øst og nordøst, hvorimod det sydøstlige hjørne er forstyrret ved afgravning. Den søndre grav er tilfyldt og ses kun som en svag sænkning i terræn'et. På den ret stejle skråning udfor bankens nord-vest-hjørne er der ved afgravning skabt et plateau i niveau med den nordøstre gravs bund. Borgpladsen er meget ujævn og stærkt forstyrret som følge af opgravning af fundamenter o.l. Voldstedet, der er bevokset med træer, ligger på den nordvestlige del af den såkaldte Slotsbakke ca. 200 m nordvest for det nuværende Højgård. Fredningen afgrænses i syd, øst og nordøst af voldgravens ydre øvre kant, langs den vestlige del af nordsiden og langs hele vestsiden af en linie, der følger det omtalte plateau's yderrand. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Voldsted af højgård". Som fritext. Tilføjelse: Tværs over borgbanken i ØNØ-VSV retning går en sti, ca. 2 m bred. Den skær gennem voldkronen i ØNØ og går gennem et smalt skår i voldkronen i VSV. Nord for stien er på borgbankens NØ hjørne resterne af en rektangulært anlæg, ca. 14 x 10 m, orienteret i ØNØ-VSV, markeret af en vold. Anlægget/husgrunden? løber i vest sammen med en rundagtig højning, der er gennemskåret i NV-SØ retning. Plateuet nednefor voldkronen i NV er også gennemskåret af en hulagtig vejstump. Bevokset med bøgetræer, opvækst og løvkrat af løn, bøg og elm. På plateau i løvskov. Benævnt slotsbanke på 4cm kort. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)