Rosborg
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170815-40

Fredningsnr.
31102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rosborg. Voldstedet består af en ca. 40 m lang og ca. 25 m bred borgbanke, der hæver sig indtil ca. 1,75 m over den omgivende engflade. Til anlægget hører endvi- dere den del af engen, der ligger nærmest banken, således som angivet på vedføjede opmåling, hvorpå grænsen for det fredede areal findes angivet, i syd følgende kanalen, i øst, nord og vest liggende henholdsvis ca. 30, 40 og 20 m fra bankens fod. Det fredede areals udstrækning i nord-syd er ca. 85 m, i øst-vest ca. 70 m. Voldstedet er græsklædt. Dette fortidsminde må ikke udjævnes, ændres, bebygges eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning eller henkastning af jord, sten eller affald.
Undersøgelsehistorie  (3)
1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 40 m lang og ca. 25 m bred borgbanke, der hæver sig indtil ca. 1,75 m over den omgivende engflade. Til anlægget hører endvidere den del af engen, der ligger nærmest banken, således som angivet på vedføjede opmåling, hvorpå grænsen for det fredede areal findes angivet, i syd følgende kanalen, i øst, nord og vest liggende henholdsvis ca. 30, 40 og 20 m fra bankens fod. Det fredede areals udstrækning i nord-syd er ca. 85 m, i øst-vest ca. 70 m. Voldstedet er græsklædt. Dette fortidsminde må ikke udjævnes, ændres, bebygges eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning eller henkastning af jord, sten eller affald.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)