Kærsgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160108-39

Fredningsnr.
241025

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?
Fredningstekst

Gravhøj, ca. 80 cm høj og 8-9 m i diameter. I kant af plantage med nordlig fod ved afgravet skrænt mod markvej.
Undersøgelsehistorie

2003 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Høj, ca. 80 cm høj og 8-9 m i diameter. En sten, der kan tilhøre højens fod, lå i den afgravede skrænt.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Fundet som beskrevet. Dækket af krat og træer.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra SØ