Eenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-138

Fredningsnr.
130475

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/7 1913. Gdr. Peder Møller Christoffersen Diplom Høj, "Enehøj", 24 x 3,5 m. Flad sænkning i top og i siden mod S. Siden mod V noget afgravet. Mindre beskadigelse ved fod mod S. Græsgroet, delvis beplantet i ager. Elsted, matr.nr. 20a: Høj i skel til matr.nr. 4c af Elsted.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Eenhøi, Tværmaal 75 Fod, Høide 12 Fod; flad oveni; Kartoffelkuler i Sydvestsiden. Sagn om en Kvinde, som spinder paa en Guldrok, derfor ikke udgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Enehøj", 3,5 x 24 M. Mod Sv. er Siden noget beskaaret og staar med en Brink paa indtil 2/3 M. H. Top let sænket. I V. er smalle Trin indskaarne og fæstnede; om Foden nogle Træplantninger; let tilpløjet i Ø. og V. Fredlyst 1913 af Gaardejer P. Møller Christoffersen. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Enehøj", 24 x 3,5 m. Flad Sænkning i Top og i Siden mod S. Siden mod V noget afgravet. Mindre Beskadigelse ved Fod mod S. Græsgroet, delvis beplantet i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,5 x 22,0 x 22,0 m. Som tidligere beskrivelse, men en del affald i gammelt hul i Ø-lige højfod, samt rester af lille legeskjul ell. lign. på NØ-lige højside, delvis skjult af kratbevoksning. I S-siden gammel, tilvokset kreaturskade. Ø-siden ujævn og hullet, men helt tilgroet. Bevoksning: 1982: Græs

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)