Elsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-142

Fredningsnr.
1304112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 19 x 5,5 (over NØ-fod) - 3,8 m (over V-fod). 4,5 m vid sænkning i top. Siden stærkt afgravet i N - Ø - SØ; foden afgravet rundtom. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
72 Fod i Tværmaal, 12 Fod høi; Siderne afskaarne; hulet i Toppen. Gangsti over Sydsiden. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 20 M. I Top en 5 M. br. Sænkning, 3/4 M. dyb. Siden mod Sv. stærkt og uregelm. afgravet, med dybere Gruber og Brink foroven, 2/3 M. h. Gammel, flad Afgravning i V., en lignende, meget lang, mod Nv. og N., med Skred foroven. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19 x 5,5 (over NØ-Fod) -3,8 m (over V-Fod). 4,5 m vid Sænkning i Top. Siden stærkt afgravet i N, Ø og SØ. Foden afgravet rundtom. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 5,5 x 19,0 x 19,0 m. Som tidligere beskrivelse. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager, et par træer på østlige højside.

Litteraturhenvisninger  (0)