Ringebygaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-120

Fredningsnr.
523434

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,75 x 18 m. Sænkning i toppen og mod S. Spor af rævegrave. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En 30 Alen bred, men kun ca 3 Alen høi Gravhøi. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 18 m. Sænkning i Toppen og mod S. Spor af Rævegrave. Kratbevokset i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj i ager. 1,5 x 19 m. Firkantet areal med frizone omkring højen, 1½-3½ m fra højfod. Ved V-fod et N-S skelstendige 3/4 m højt. V-foden er fra gammel tid let afpløjet N-S. I NV og SV spor af randstenskæden. Større gammelt krater tæt S for centrum. Ø-delen igen delvist tilfyldt. Krateret omtrent kvadratisk 5 m Ø-V x 5 m N-S. Indgravning til centrum fra S-fod, grøft 4 x 2 x ½ m. Flere sten synlige på højoverfladen. N for centrum er anlagt en kunstig rævegrav, gang ca. 13 m ØSØ/VNV, udmunder ved Ø-fod. 2. udgang ikke synlig. Det omgravede område fremtræder noget tueagtigt, da jorden her er blevet udvasket og kun delvist græstørv dækkede sten står tilbage. Jernrør er stukket ned i højen antagelig hvor kunstige hule er anlagt. Rævegraven er taget i brug af en ræv. Højen er tæt bevokset med kirsebær samt enkelte tjørn, ask, hyld og pæretræ. Underbevoksning af hyld og brombærkrat. Langs højfoden tættere krat af tjørn, hassel, unge kirsebærtræer samt brombærkrat. Især tæt brombærkrat ved V-fod. Større dynge af marksten ved NV og SV fod. Ved SV flere meget store sten, også enkelte marksten ved NØ og SØ fod. Talte med ejeren: Johan Sørensen, 3656 b. Ringbygård. Vestermarievej 4, 03-999042. Efter at været blevet orienteret om lovbestemmelserne, lovede han at (aftale) det yderste rør ville blive fjernet i den kunstige rævegrav. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi