Tophøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-148

Fredningsnr.
1304111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/5 1882. Afmærkn.: MS Høj, en af "Tophøje", 20 x 4,8 m. Flad sænkning i top med hældning mod Ø. Foden let beskåret til fire sider. Græs- klædt i ager. MS i top.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(sammen med 100 og 103: Tophøie). Tværmaal 60 Fod, Høide 14 Fod. Flad i Toppen; Jordskred i Sydsiden; noget af Vestsiden, hvor mindre Stene ere synlige, er afskaaren. Forøvrigt velbevaret. Bevoksning: 1982: Græs

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk Høj af "Tophøje", 5,1 x 28 M. Top let sænket, let Affladning i vnv. Side. Fredlyst. Mærkesten sydlig i Top. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Tophøje", 20 x 4,8 m. Flad Sænkning i Top med Hældning mod Ø. Foden let beskaaret til fire Sider. Græsklædt i Ager. MS i Top. FM 1882 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men i NV ses 5 randsten. I NØ rævegrav nær toppen. I NØ-lige højfod 1 randsten synlig. Ældre kreaturskade i V. M.S. hælder. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)