Hammersholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-216

Fredningsnr.
5033142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Helleristning. Klippeflade, 4,0 x 2,2 m, 2 skibe og 3 skålgruber.
Undersøgelsehistorie  (4)
2001 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
Projekt "Bronzealderens Skibe på Sten". Lille helleristningsfelt på de centrale dele af en svagt hvælvet klippe fremspringende i dyrket mark. Helleristningerne omfatter to skibsbilleder, hvor det ene er ganske enkelt, samt i alt tre skåltegn. Ristningerne dateres til yngre bronzealder. Hammersholm nr. 25 ligger i en højde af 54-55 meter over havet.

2001 Museal besigtigelse
Bornholms Museum
Et skibsbillede og et par skåltegn.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)