Tophøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-154

Fredningsnr.
1304109

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/5 1882 Afmærkn.: MS Høj, en af "Tophøje", 25 (i Ø-V) - 20 (i N-S) x 5,6 m. Flad sænkning i top; større sænkning i siden mod NV; over- fladen rundtom noget ujævn, afgravet. Græsklædt i ager. MS-brudstykke i top.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tophøi af lignende Størrelse som No. 100 - og velbevaret. Bevoksning: 1982: Græs

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Tophøje", fra Sv. 6 M. h., 30 M. br. Ujævne Sider. I V.- og Nordside brede Svej. Fredlyst, Mærkesten i Top, lidt afsprængt foroven. Mægtig Baalplet, uordentlig (paatalt). En Sten, 2/3 M. stor er synlig i Top. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Tophøje", 25 (i Ø-V) - 20 (i N-S) x 5,6 m. Flad Sænkning i Top; større Sænkning i Siden mod NV. Overfladen rundt om noget ujævn, afgravet. Græsklædt i Ager. MS-Brudstykke i Top. FM 1882 (MS). Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men på S-siden afsvedet område, ca. 4 x 2 m., hvor der er slidt ca. 10 cm. af overfladen. Stedet er under begyndende tilgroning. Ejer fortæller, at der har været brændt bål, men for mange år siden. Han fik pålæg om, at vegetationen skulle have lov at regenerere i fred. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)