Tanderup Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180314-81

Fredningsnr.
250630

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tanderup voldsted. Matr.nr. 1a: Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der måler ca. 65 x 50 m, og som hæver sig ca. 2,5 m over det omgivende terræn. banken er om- givet af en ca. 6-10 m bred og indtil ca. 2 m dyb grav. I nordvest er graven samt et hjørne af banken blevet udjævnet i forbindelse med anlæggelse af en vej. Graven er således kun bevaret i nord og vest i en længde af henholds- vis ca. 20 - 25 m og ca. 40 m. I syd og vest er der udenfor graven en vold, der er ca. 8 - 10 m bred og fra 0,5 - 1,5 m høj. Volden er i syd ca. 75 m lang og i vest ca. 40 m lang. Rester af en ydergrav er bevaret i syd, hvor den er ca. 12 m bred og ca. 80 m lang og ligger ca. 1 - 1,5 m under det udenfor- liggende terræn samt i vest, hvor den er ca. 50 m lang, ca. 8 m bred og op til 2 - 3 m dyb. Den sydligste del af den vestre ydergrav er delvis udjævnet af vejanlægget. Den nordlige del af den vestre ydergrav er beliggende på matr.nr. 1cs af Tanderup hovedgård. Voldstedet er træbevokset. Fredningsgrænsen forløber i øst og delvis i nord langs gravens ydre overkant, i syd og delvis i vest langs den ydre overkant af ydergraven; i nordvest og delvis i nord går fredningsgrænsen langs den forbipasserende vejs sydlige kant. Matr.nr. 1cs: Del af ydre voldgrav. Den nordlige halvdel af den vestre ydergrav ved Tanderup voldsted er ca. 25 m lang, ca. 8 m bred og indtil 2 - 3 m dyb. Voldgraven er løvtræsbevokset. Fredningsgrænsen forløber langs gravens overkanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun foretages efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Matr.nr. 1a: Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der måler ca. 65 x 50 m, og som hæver sig ca. 2,5 m over det omgivende terræn. banken er omgivet af en ca. 6-10 m bred og indtil ca. 2 m dyb grav. I nordvest er graven samt et hjørne af banken blevet udjævnet i forbindelse med anlæggelse af en vej. Graven er således kun bevaret i nord og vest i en længde af henholdsvis ca. 20 - 25 m og ca. 40 m. I syd og vest er der udenfor graven en vold, der er ca. 8 - 10 m bred og fra 0,5 - 1,5 m høj. Volden er i syd ca. 75 m lang og i vest ca. 40 m lang. Rester af en ydergrav er bevaret i syd, hvor den er ca. 12 m bred og ca. 80 m lang og ligger ca. 1 - 1,5 m under det udenforliggende terræn samt i vest, hvor den er ca. 50 m lang, ca. 8 m bred og op til 2 - 3 m dyb. Den sydligste del af den vestre ydergrav er delvis udjævnet af vejanlægget. Den nordlige del af den vestre ydergrav er beliggende på matr.nr. 1cs af Tanderup hovedgård. Voldstedet er træbevokset. Fredningsgrænsen forløber i øst og delvis i nord langs gravens ydre overkant, i syd og delvis i vest langs den ydre overkant af ydergraven; i nordvest og delvis i nord går fredningsgrænsen langs den forbipasserende vejs sydlige kant. Matr.nr. 1cs: Del af ydre voldgrav. Den nordlige halvdel af den vestre ydergrav ved Tanderup voldsted er ca. 25 m lang, ca. 8 m bred og indtil 2 - 3 m dyb. Voldgraven er løvtræsbevokset. Fredningsgrænsen forløber langs gravens overkanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun foretages efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tanderup Voldsted. Som fritekst. Dog er voldgraven mod øst, i gårdens haveside omkring 1970 indskrænket til ca. 3 m's bredde, for at der skulle stå vand i den. Den nordlige del af den vestlige vold og ydergrav ligger i dag i en parcelhushave. Beplantet med græs, stauder og graner. Hjørnet hvor den sydlige og vestlige ydre vold mødes er gennemskåret, af en ca. 1-1,5 m bred afløbskanal mellem vej og indre voldgrav (V-Ø). Indre voldgrav er ved at gro til. Alt tilgroet. I løvskov. ** Seværdighedsforklaring ** Der kommer en gang imellem folk lang vejs fra, også større grupper. Hvis plejet et "**" sted Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)