Aabjerg Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180415-10

Fredningsnr.
23012

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Aabjerg voldsted Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der har følgende sidemål: ca. 85 m i øst, ca. 95 m i syd og vest samt ca. 80 m i nord. På banken er til alle sider en ca. 5-8 m bred og ca. 1-2 m høj randvold, der i vest har 3 gennembrydninger og i nord 1 gennembrydning. I nord er volden ved det nordvestlige hjørne forstyrret af rævegrave. I syd og øst omgives banken af et ca. 6-8 m brede og indtil 2 m dybe nu tørre grave. Den østre grav fortsætter ca. 15 m nord for banken, hvor den bøjer omtrent vin- kelret mod vest og munder ud i let lavt, sumpet terræn. Vold- stedet er tæt bevokset med løvtræer. Fredningsgrænsen forløber i vest og nord langs randvoldens ydre fod, og i øst og syd langs gravenes ydre overkanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun foretages ef- ter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der har følgende sidemål: ca. 85 m i øst, ca. 95 m i syd og vest samt ca. 80 m i nord. På banken er til alle sider en ca. 5-8 m bred og ca. 1-2 m høj randvold, der i vest har 3 ennembrydninger og i nord 1 gennembrydning. I nord er volden ved det nordvestlige hjørne forstyrret af rævegrave. I syd og øst omgives banken af et ca. 6-8 m brede og indtil 2 m dybe nu tørre grave. Den østre grav fortsætter ca. 15 m nord for banken, hvor den bøjer omtrent vinkelret mod vest og munder ud i let lavt, sumpet terræn. Voldstedet er tæt bevokset med løvtræer. Fredningsgrænsen forløber i vest og nord langs randvoldens ydre fod, og i øst og syd langs gravenes ydre overkanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun foretages efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Åbjerg Voldsted er beliggende Ø for Åbjergs hovedbygning. Voldene er tæt bevokset med gamle løvtræer og voldgravene mod S, Ø og N er vandfyldte. Mod V støder volden op til ejeren have og her er et par gennembrydninger af volden. Den nordre vold er meget affladiget og har en gennembrydning i den nordøstre hjørne. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)