Torshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-167

Fredningsnr.
1304106

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/11 1887. Gdr. Christen Pedersen, Visby Afmærkn.: MS. 1911, løjtn. L. Lassen Høj, "Thorshøj", 36 x 6 m. 5-6 m bred sænkning i top. Stør- re flad sænkning i vestside. Overfladisk gravning i østside. Brud ved fod mod V. Græsklædt i ager. MS i top.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Thorshøi, Tværmaal 80 Fod, Høide henved 20 Fod; udgravet i Toppen samt i Øst- og Vestsiden. Bevoksning: 1982: Græs

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thorshøj", paa faldende Terræn, 5-6 M. h., 35 M. br. I Top en gammel Sænkning, 5-6 M. br. 2 M. dyb. lille, overfladisk Gravning i østre Side, i V. en større, 3 M. br., 2/3 M. d. Fod i gammmel Tid afgravet. Fredlyst, Mærkesten vestlig i Top. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Thorshøj", 36 x 6 m. 5-6 m bred Sænkning i Top. Større flad Sænkning i V-Side. Overfladisk Gravning i Ø-Side. Brud ved Fod mod V. Græsklædt i Ager. MS i Top. FM 1887 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 6,0 x 26,0 x 26,0 m. Som tidligere beskrivelse, dog små, overfladiske kreaturaftrædninger i højfoden. M.S. henligger ved SØ-lige højfod. OBS: Ændret diameter, antagelig fejlskrivning i fredningsbeskrivelsen. Højen ser ikke ud til at have været større. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)