Hvilshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-169

Fredningsnr.
1304108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Hvilshøj", 14 x 2,5 m. Toppen affladet med sænkning. Siderne rundtom afgravet. Foden mod N overpløjet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløiet, Hvilshøi. Bevoksning: 1982: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Selvom Kjær henviser til E's No. 83 [Ret anselig; Midten udgravet.], er det efter al sandsynlighed No. 82 der menes.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvilshøj, 2,5 x 16 M. I Top en 4-5 M. br., gl. Gravning, 1,5 M. d., aaben mod N., hvorved Højen vel er udgravet. Vestre Fod afgravet. Beplantet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hvilshøj", 14 x 2,5 m. Toppen affladet med Sænkning. Siderne rundtom afgravet. Foden mod N overpløjet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men ny rævegrav i V-siden. En dynge mursten ved V-lige højfod er lovet fjernet. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i uopdyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)