Elsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-170

Fredningsnr.
1304107

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 29/7 1913. Boelsmand Peder Chr. Christensen Diplom Høj, 18 x 2,7 m. 4-5 m bred sænkning i top. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig, udgravet midt i. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,7 x 18 M. I Top en Sænkning, 4-5 M. br., 3/4 M.d. Østre Side ujævn. Græsgroet. Fredlyst 1913 af Boelsmand P. Chr. Christensen. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 2,7 m. 4-5 m bred Sænkning i Top. Græsklædt. FM 1913.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Den omtalte sænkning er åben i Ø, hvor der ses gamle, helt tilgroede ujævnheder i siden. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er rundhøj, der ligger i dyrket mark.


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra S
Foto, oversigt
Foto, detalje