Rybjerg Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180416-41

Fredningsnr.
26025

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rybjerg voldsted Voldstedet består af en firesidet banke, der har størst udstrækning i nord-sydlig retning, hvor den måler ca. 110 m, medens den i øst-vest måler ca. 90 m. Banken har i vest og delvis i syd samt i nord ved det nord-østlige hjørne bevaret dele af randvolde, der er fra ca. 6-15 m brede, og som hæver sig ca. 1-2,5 m over bankens iøvrigt plane topflade. Banken er i vest, syd og øst omgivet af tørre ca. 2 m dybe grave, udfor hvilke der i øst og delvis i syd og vest er ca. 5-10 m brede volde, der i øst ligger ca. 1 m over det udenforliggende terræn, medens de i syd og vest hæver sig indtil ca. 8 m over det omgivende vandfyldte terræn. På det nordvestlige hjørne af voldstedet ligger Rybjerggårds nuværende hovedbygning. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og park. Det fredede areal måler ca. 165 m i nord-sydlig retning og ca. 120 m i øst-vestlig retning. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det er iøvrigt tilladt af benytte voldstedet som have og park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firesidet banke, der har størst udstrækning i nord-sydlig retning, hvor den måler ca. 110 m, medens den i øst-vest måler ca. 90 m. Banken har i vest og delvis i syd samt i nord ved det nord-østlige hjørne bevaret dele af randvolde, der er fra ca. 6-15 m brede, og som hæver sig ca. 1-2,5 m over bankens iøvrigt plane topflade. Banken er i vest, syd og øst omgivet af tørre ca. 2 m dybe grave, udfor hvilke der i øst og delvis i syd og vest er ca. 5-10 m brede volde, der i øst ligger ca. 1 m over det udenforliggende terræn, medens de i syd og vest hæver sig indtil ca. 8 m over det omgivende vandfyldte terræn. På det nordvestlige hjørne af voldstedet ligger Rybjerggårds nuværende hovedbygning. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og park. Det fredede areal måler ca. 165 m i nord-sydlig retning og ca. 120 m i øst-vestlig retning. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det er iøvrigt tilladt af benytte voldstedet som have og park i samme omfang som hidtil.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet, længde 165,0 m., bredde 120,0 m., strækker sig fra Rydbjergs hovedbygning i N og næsten ned til mergelgraven i S. I S er volden jævnet med jorden, hvor der er græsplæne (ikke sket under den nuværende ejer). Den V-lige vold er meget markant og bevokset med gamle løvtræer. I Ø er der ikke meget tilbage af volden, der også her er bevokset med løvtræer. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)