Ausumgård Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Struer

Sted- og lokalitetsnr.
180515-76

Fredningsnr.
200410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ausumgård voldsted Den nærmest firesidede banke (ca. 77 x 74 m) omgives af ca. 7-12 m brede grave, der er vandfyldte i nord, øst og syd. Gravenes vandspejl ligger ca. 1-2 m under det omgivende ter- ræn. Den vestre grav samt den vestligste del af den nordre grav er tørre og græsklædte og har en dybde af ca. 1,5-2 m. Det sydvestlige hjørne af den søndre grav udvider sig til en ca. 35 x 40 m stor dam og ca. 20 m fra den nordre gravs nordøstlige hjørne udgår en ca. 60 m lang og ca. 10-12 m bred vandfyldt sidegrav. På banken ligger de i henhold til byg- ningsloven i kl.A fredede bygninger. Vejdæmninger fører over gravene i nord, øst og vest. Endvidere er der broer over den søndre og vestre grav. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkanter. Den eksisterende bebyggelse samt dæmninger og broer over gravene berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Bortset fra frihol- delse for grøde og lign. må oprensning af gravene samt forsæt- lig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (2)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Den nærmest firesidede banke (ca. 77 x 74 m) omgives af ca. 7-12 m brede grave, der er vandfyldte i nord, øst og syd. Gravenes vandspejl ligger ca. 1-2 m under det omgivende terræn. Den vestre grav samt den vestligste del af den nordre grav er tørre og græsklædte og har en dybde af ca. 1,5-2 m. Det sydvestlige hjørne af den søndre grav udvider sig til en ca. 35 x 40 m stor dam og ca. 20 m fra den nordre gravs nordøstlige hjørne udgår en ca. 60 m lang og ca. 10-12 m bred vandfyldt sidegrav. På banken ligger de i henhold til bygningsloven i kl.A fredede bygninger. Vejdæmninger fører over gravene i nord, øst og vest. Endvidere er der broer over den søndre og vestre grav. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkanter. Den eksisterende bebyggelse samt dæmninger og broer over gravene berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af gravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Meget smukt og velholdt. Passer i øvrigt fuldstændig til fredningsbeskrivelsen.

Litteraturhenvisninger  (0)