Lundsmark Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180610-69

Fredningsnr.
290399

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lundsmarks voldsted. Voldstedet består af en nærmest rundagtig banke, hvis største udstrækning (øst-vest) er ca. 17 m. Banken hæver sig ca. 0,5 - 1 m over det omgivende sumpede terræn. Langs bankens vestre halvdel er en ca. 0,5 m høj og ca. 1 m bred randvold. En i nyere tid anlagt afvandingsgrøft skærer sig fra øst til vest midt gennem banken, der iøvrigt er græsklædt og udyrket. Fredningsgrænsen forløber langs bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en nærmest rundagtig banke, hvis største udstrækning (øst-vest) er ca. 17 m. Banken hæver sig ca. 0,5 - 1 m over det omgivende sumpede terræn. Langs bankens vestre halvdel er en ca. 0,5 m høj og ca. 1 m bred randvold. En i nyere tid anlagt afvandingsgrøft skærer sig fra øst til vest midt gennem banken, der iøvrigt er græsklædt og udyrket. Fredningsgrænsen forløber langs bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Uregelmæssigt rundt omrids, lav rundvold mod V og NV oppe på banken, afvandingsgrøft omtrent midt gennem banken i retning Ø/V. Lidt buske SV for banken, der iøvrigt er omgivet af meget våd mose/eng med store sivbuske. Anlægget ligger sådan, at der indenfor 100 m.-zonen er bygninger og møddingsanlæg. SØ for anlægget er henstillet nogle bilvrag og Ø for er oplagret nogle bygningssten. Ejer blev bedt om at fjerne bilvragene, som dog ikke (endnu) er særligt skæmmende; han var ikke meget villig til at gøre noget som helst. Ejeroplysning på skema. Skal genbesigtiges, men det haster ikke. Genbesigtigelse 25.3.1991: Voldstedet fundet som beskrevet i fredningstekst. Banken er ganske lille og svær at erkende, den er groet til med tuegræs som den omgivne fugtige eng, gennem voldstedet går en afvandingskanal som beskrevet. Banken ligger omk. 40 m. fra de nærmeste bygninger og tættere på møddingen. Der er en del oplag af gamle landbrugsmaskiner på arealet tæt ved banken. Talte med den nye ejer, der havde overtaget gården for to år siden. Han oplyste, at den tidligere ejer havde været nedbryder og handelsmand. Han var igang med en oprydning og istandsættelse af gården; de gamle maskiner ville også komme væk. Jeg oplyste, at vi var igang med en berejsning af Ringkøbing amt og ville komme hertil i løbet af et års tid. Han oplyste samtidig, at han havde brug for en gyllebeholder og at den kun kunne ligge ud mod voldstedet. Jeg kunne ikke love ham, at det kunne lade sig gøre men fortalte, at han måtte søge fredningsnævnet om dispensation. KBV Bevoksning: 1991: Græs

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)