Røverstuen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180704-315

Fredningsnr.
1903136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Røverstuen Voldstedet består af en mod Trælborgdalen fremskudt, mod dalen brat faldende bakkeknude, som på de andre sider, ved en dyb grav, er skilt fra det omliggende høje terræn. Det fredede areal er afgrænset af en linje, der mod syd følger bankens fod, mens den på de andre sider følger gravens kant.
Undersøgelsehistorie  (2)
1963 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en mod Trælborgdalen fremskudt, mod dalen brat faldende bakkeknude, som på de andre sider, ved en dyb grav, er skilt fra det omliggende høje terræn. Det fredede areal er afgrænset af en linje, der mod syd følger bankens fod, mens den på de andre sider følger gravens kant.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)