Nørre Holmgård Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180709-108

Fredningsnr.
200261

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Nørre Holmgård voldsted Voldstedet består af en rektangulær banke, der måler ca. 100 m i nord-sydlig retning og ca. 50-60 m i øst-vestlig retning. Banken er i vest, syd og øst omgivet af vandfyldte grave, der er mellem 6 og 8 m brede. På banken er der langs gravene en ca. 6-8 m bred vold, der er indtil 2 m høj. Volden mangler langs den nordlige del af den vestre grav. Langs ydersiden af den vestre grav er i hele gravens længde en ca. 4-6 m bred ydervold, der er indtil ca. 2 m høj. Voldstedet benyttes som have. Fredningsgrænsen forløber i vest langs den ydre fod af ydervolden, i syd og øst langs gravenes ydre overkanter, medens den i nord går langs en linie, der forbinder den østre og den vestre voldgravs nordlige ender. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren. Det er tilladt at benytte voldstedet som have i samme om- fang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rektangulær banke, der måler ca. 100 m i nord-sydlig retning og ca. 50-60 m i øst-vestlig retning. Banken er i vest, syd og øst omgivet af vandfyldte grave, der er mellem 6 og 8 m brede. På banken er der langs gravene en ca. 6-8 m bred vold, der er indtil 2 m høj. Volden mangler langs den nordlige del af den vestre grav. Langs ydersiden af den vestre grav er i hele gravens længde en ca. 4-6 m bred ydervold, der er indtil ca. 2 m høj. Voldstedet benyttes som have. Fredningsgrænsen forløber i vest langs den ydre fod af ydervolden, i syd og øst langs gravenes ydre overkanter, medens den i nord går langs en linie, der forbinder den østre og den vestre voldgravs nordlige ender. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Det er tilladt at benytte voldstedet som have i samme omfang som hidtil.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)