Brondbjerg Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180806-33

Fredningsnr.
23028

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2302:8 Brondbjerg Voldsted. Voldstedet er ca. 146 x 114 m stort med den største udstrækning nord-syd, og består af en borgbanke, voldgrav og ydre vold.
Undersøgelsehistorie  (12)
1963 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en borgbanke, grav og ydre vold. Borgbanken er ca. 95 x 70 m med den største udstrækning nord-syd. Den omgives mod nord, syd og vest af en ca. 12 m bred grav, der nu er indtørret. Udenfor graven er rester af volde, der ved foden har en bredde af ca. 10 m.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brundbjerg Voldsted, ikke meget seværdighed ved det i øjeblikket, men efter ejerens udsagn skal voldanlægget udgraves af prof. Johs. Hertz om kort tid og derefter skal voldene og voldgravene igen fremstå som i middelalderen. (F53-430. Om evt. oprensning af voldgrave). Bevoksning: 1980: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2017 Tinglysning
Journal nr.: 16/02085
KUAS, Fortidsminder
Tinglysningsdokument af 1963-09-20 er aflyst og erstattet af nyt dokument med ny beskrivelse. Ændringerne er indført i Tingbogen d. 26. januar 2016. Ny tinglysning: Fr.nr. 2302:8 Brondbjerg Voldsted. Voldstedet er ca. 146 x 114 m stort med den største udstrækning nord-syd, og består af en borgbanke, voldgrav og ydre vold.

Litteraturhenvisninger  (0)