Sdr. Vosborg Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180809-58

Fredningsnr.
220219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sdr. Vosborg voldsted. Voldstedet består af en banke, der i vest, syd og øst er omgivet af tørre grave, kun det sydvestlige hjørne er fugtigt. Banken måler ca. 50 m i øst- vestlig retning og ca. 45 m i nord-sydlig retning. Gravene, der er mellem 6 og 8 m brede og ca. 1 - 1,5 m dybe, er træbevoksede og indgår sammen med banken i haveanlægget. Fredningsgrænsen forløber i vest, syd og øst langs gravenes ydre overkant og i nord langs en linje, der forbinder den østre og den vestre gravs nord- lige ender. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at benytte det fredede areal som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (2)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en banke, der i vest, syd og øst er omgivet af tørre grave, kun det sydvestlige hjørne er fugtigt. Banken måler ca. 50 m i øst-vestlig retning og ca. 45 m i nord-sydlig retning. Gravene, der er mellem 6 og 8 m brede og ca. 1 - 1,5 m dybe, er træbevoksede og indgår sammen med banken i haveanlægget. Fredningsgrænsen forløber i vest, syd og øst langs gravenes ydre overkant og i nord langs en linje, der forbinder den østre og den vestre gravs nordlige ender. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at benytte det fredede areal som have i samme omfang som hidtil.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)