Hennegårds Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190702-155

Fredningsnr.
300128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
HENNEGÅRDS VOLDSTED Voldstedet består af en rektangulær borgplads, der i vest, syd og øst er omgivet af vandfyldte 8-10 m brede voldgrave. Langs grave- nes inderside løber en 1,5-2 m høj, ca. 4 m bred vold. Ved det nord- lige hjørne fortsætter den indvendige vold ca. 25 m mod vest. Langs den østre og vestre grav samt langs et stykke af den søndre grav findes endvidere en udvendig vold. På voldstedet ligger de fredede bygninger. Voldstedet er delvis be- vokset med træer og buske og ligger hen som have. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 75 m og i øst-vest ca. 110 m. Dets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling 1:1000, hvor- på også fredningsgrænserne er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke. Det fredede areal må udnyttes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rektangulær borgplads, der i vest, syd og øst er omgivet af vandfyldte 8-10 m brede voldgrave. Langs gravenes inderside løber en 1,5-2 m høj, ca. 4 m bred vold. Ved det nordlige hjørne fortsætter den indvendige vold ca. 25 m mod vest. Langs den østre og vestre grav samt langs et stykke af den søndre grav findes endvidere en udvendig vold. På voldstedet ligger de fredede bygninger. Voldstedet er delvis bevokset med træer og buske og ligger hen som have. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 75 m og i øst-vest ca. 110 m. Dets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling 1:1000, hvorpå også fredningsgrænserne er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke. Det fredede areal må udnyttes som have i samme omfang som hidtil.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)