Hesselmeds Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190714-175

Fredningsnr.
320239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Kælderanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1500 - 2012 e.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hesselmeds voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig firkantet herregårdsplads omgivet af 8 - 9 m brede tørre grave, der i syd og ved sydøsthjørnet er udviskede. Her. regårdspladsen har rester af en indtil 2,5 m høj randvold ud mod voldgraven langs vestsiden og ved sydvesthjørnet samt langs en del af øst- og nordsi- den. På herregårdspladsen ligger de i henhold til bygningsfredningsloven fredede bygninger. Der er 4 overførsler over gravene: en i nord, to i vest og en i øst. Arealet er bevokset med træer og krat og anvendes som have. Det fredede areal måler ca. 120 x 120 m. fredningsgrænsen forløber i vest, nord og øst langs ydersiden af voldgravene, i syd og sydøst i en gravbreddes afstand fra randen af herregårdspladsen. Opmåling 1 : 23000 vedlagt dekla- ration. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må anvendes til have m.m. i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en uregelmæssig firkantet herregårdsplads omgivet af 8 - 9 m brede tørre grave, der i syd og ved sydøsthjørnet er udviskede. Herregårdspladsen har rester af en indtil 2,5 m høj randvold ud mod voldgraven langs vestsiden og ved sydvesthjørnet samt langs en del af øst- og nordsiden. På herregårdspladsen ligger de i henhold til bygningsfredningsloven fredede bygninger. Der er 4 overførsler over gravene: en i nord, to i vest og en i øst. Arealet er bevokset med træer og krat og anvendes som have. Det fredede areal måler ca. 120 x 120 m. fredningsgrænsen forløber i vest, nord og øst langs ydersiden af voldgravene, i syd og sydøst i en gravbreddes afstand fra randen af herregårdspladsen. Opmåling 1 : 23000 vedlagt deklaration. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må anvendes til have m.m. i samme omfang som hidtil.

2007 Museal udgravning
Journal nr.: VAM 1544
Museet for Varde By og Omegn
Ved efterundersøgelsen af de ulovlige arbejder kunne dele af voldstedets opbygning konstateres og i en eftermiddelalderlig kælder blev det konstateret, at alt af kulturhistorisk interesse er fjernet fra dennes gulvlag ved bortgravning af en pikstensbelægning. På gårdspladsen blev undersøgt to lettere teglstenskonstruktioner samt dele af voldstedets opbygning.

2007 Museal besigtigelse
Journal nr.: VAM 1544
Museet for Varde By og Omegn
Besigtigelse af hul som muligvis er en kælder.

2007 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: VAM 1544
Museet for Varde By og Omegn
Museet kontaktes af bygherre, som har udført anlægsarbejde på det fredede fortidsminde. Der informeres om, at yderligere anlægsprojekter er planlagt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)