Solvig
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210403-27

Fredningsnr.
42063

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Solvig (middelalderligt voldsted). Voldstedet består af fire banker, som høver sig 40 - 65 cm over det omgiven- de terræn. Den vestlige banke er nærmest rektangulær, ca. 23 - 30 m. Nordøst for denne er en nærmest trekantet banke, hvis største bredde, øst-vest, er ca. 23 m, længden nord-syd ca. 50 m. Øst for denne er en ca. 70 m lang banke, hvis sydligste del, ca. 45 m, udgør en ca. 5 m bred dæmning, der i nord er ca. 16 m bred. Sydligst er en kvadratisk banke, ca. 19 x 19 m, omgivet af en ca. 3 m bred, vandfyldt grav. På denne banke findes en ruin af en 10 x 11 m stor bygning, opført af græstørv og med stenpigget gulv. Bankerne, som er græsklædte, ligger i græsareal. Fredningen omfatter bankerne og det mellemliggende areal og graven omkring den sydligste banke. Bankernes udstrækning er vist på vedlagte skitse, hvor- på også fredningsgrænsen er angivet med stiplet linie. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må anvendes til græsning på samme måde som hidtil, dog må der ikke foretages nogen form for maskinel jordbehandling på den sydligste banke.
Undersøgelsehistorie  (2)
1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af fire banker, som høver sig 40 - 65 cm over det omgivende terræn. Den vestlige banke er nærmest rektangulær, ca. 23 - 30 m. Nordøst for denne er en nærmest trekantet banke, hvis største bredde, øst-vest, er ca. 23 m, længden nord-syd ca. 50 m. Øst for denne er en ca. 70 m lang banke, hvis sydligste del, ca. 45 m, udgør en ca. 5 m bred dæmning, der i nord er ca. 16 m bred. Sydligst er en kvadratisk banke, ca. 19 x 19 m, omgivet af en ca. 3 m bred, vandfyldt grav. På denne banke findes en ruin af en 10 x 11 m stor bygning, opført af græstørv og med stenpigget gulv. Bankerne, som er græsklædte, ligger i græsareal. Fredningen omfatter bankerne og det mellemliggende areal og graven omkring den sydligste banke. Bankernes udstrækning er vist på vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er angivet med stiplet linie. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må anvendes til græsning på samme måde som hidtil, dog må der ikke foretages nogen form for maskinel jordbehandling på den sydligste banke.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)