Rørholm Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220104-79

Fredningsnr.
411031

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet "Rørholm". Voldstedet består af en svagt hvælvet, aflang, banke, ca. 25 x 50 m stor, og ca. 1 - 1,5 m høj. Banken er under dyrkning. Banken udgør hele parcel 63 af matr.nr. 92 af Skovbølgård, således at det fredede areal er identisk med dette parcelnummer. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig udnyttelse af det fredede areal er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jord- bundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (9)
1966 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1134/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 1134. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. og Sb. 22.01.04-48. Brev af d. 9/12 1966 ml. pens. lærer J. H. Jensen, Felsted, og N02. Ang. fund af to voldsteder. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. 22.01.04-48.

1966 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1134/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 354/67; 1134/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter. N02 354/67; N02 1134/66. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. 22.01.04-48. Ang. fund af to voldsteder. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. 22.01.04-48. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 9/12; 12/12; 14/12 1966 og d. 4/3; 14/3; 17/3; 24/5; 26/5; 27/5; 30/5; 27/6; 7/7 1967 ml. lærer J. H. Jensen, Felsted, og N02. Oversigtstegninger med fundsteder afsat.

1967 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1134/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en svagt hvælvet, aflang, banke, ca. 25 x 50 m stor, og ca. 1 - 1,5 m høj. Banken er under dyrkning. Banken udgør hele parcel 63 af matr.nr. 92 af Skovbølgård, således at det fredede areal er identisk med dette parcelnummer. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig udnyttelse af det fredede areal er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Formentlig identisk med voldsted sb. 50

1985 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted. Der er oppløjet murbrokker.

1985 Dyrkning/land- og skovbrug
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På grund af dyrkning er voldstedet efterhånden ret udflydende.

Litteraturhenvisninger  (0)