Gammelgårds have
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230205-216

Fredningsnr.
421323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Renæssancevoldsted m.m. Voldstedet består af et langstrakt plateau, der mod øst afgrænses af en offentlig vej, mod syd af en dyb voldgrav, og mod vest og nord af en lavning, der gennemstrømmes af en bæk. Voldstedet måler i øst-vest, ca. 120 m, i nord-syd ca. 50 m. Fredet er endvidere et trekantet areal, der delvis støder op til voldstedets vestside. I dette trekantede areal er to kunstigt opførte dæmninger, samt en højning nord for disse. Det fredede areal, der dels er græsklædt (plateau'et), dels træbevokset (voldgraven og det trekantede areal) er beliggende i den sydlige del af Gammelgårds have. Udstrækningen af det fredede areal er angivet på vedlagte skitse, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Det er iøvrigt tilladt at benytte det fredede areal som have og græsningsareal i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (2)
1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af et langstrakt plateau, der mod øst afgrænses af en offentlig vej, mod syd af en dyb voldgrav, og mod vest og nord af en lavning, der gennemstrømmes af en bæk. Voldstedet måler i øst-vest, ca. 120 m, i nord-syd ca. 50 m. Fredet er endvidere et trekantet areal, der delvis støder op til voldstedets vestside. I dette trekantede areal er to kunstigt opførte dæmninger, samt en højning nord for disse. Det fredede areal, der dels er græsklædt (plateau'et), dels træbevokset (voldgraven og det trekantede areal) er beliggende i den sydlige del af Gammelgårds have. Udstrækningen af det fredede areal er angivet på vedlagte skitse, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Det er iøvrigt tilladt at benytte det fredede areal som have og græsningsareal i samme omfang som hidtil.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)