Elsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110110-178

Fredningsnr.
14042

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/11 1887. Husejer Johannes Hansen Afmærkn.: MS. 1889. Rettet 1913, Kjær Høj, 22 x 3,9 m. 4 m bred sænkning i top. Flere smågrav- ninger. Græsklædt i ager. MS mod V.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
60 Fod Tværmaal, 12 Fod høi; huul i Toppen; i Høiens Sider ere Kartoffelkuler. Bevoksning: 1983: Græs

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,9 x 22 M. I Top en Sænkning, 4 M. br., 2/3 M. d.; Jord herfra udkastet mod Syd. Gamle Smaagravninger i Sv. og S. Fredlyst; Mærkesten i vestre Side. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 3,9 m. 4 m bred Sænkning i Top. Flere Smaagravninger. Græsklædt i Ager. MS mod V. FM 1887 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. I syd og SV ar efter helt tilgroede kreaturskader. Muligvis ident. med de nævnte "smågravninger". Mål: 3,7x22x22 m. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsbevokset høj i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)