Brandhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110111-12

Fredningsnr.
140416

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Brandhøj", 17 x 2,7 m. I vestsiden to store sænk- ninger. En stor sten (randsten ?) synlig mod NØ. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brandhöi, en Gravhøi af omtrent lignende Størrelse, [som E. 44: "50 Fod i Tværmaal, 7-8 Fod høi".] 53' i Tværmaal, 8' høi; lidt ödelagt i den vestlige Side men forøvrigt velbevaret; paa flere Steder ere store Randstene synlige. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Höj, 17 m. i Tværm., 2.7 h. Midt i Vestsiden et tilgroet Brud, 3-4 m. vidt, naar Bund. Top mod V. afgravet. Forneden i Siden mod SV et tilgroet Brud, 3-4 m. vidt, naar Bund. Et Par Randsten fremgravede mod NV. Græs- og lynggroede i Ager. Fredning nægtet af Ejeren - E. 1877: 'Brandhöj', 16.7 x 2.5 m. Velbevaret; mindre Beskadigelse mod V; paa flere Steder store Randsten synlige. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brandhøj", 17 x 2,7 m. I V-Siden to store Sænkninger. En stor Sten (Randsten?) synlig mod NØ. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men med ar efter gamle, helt tilgroede kreaturskader, dels nederst på siden i NØ, dels synlig som en omløbende kant midt på sydsiden. I toppen er nedbanket 4 træstokke. Lille rydningsbunke op til stenen i SØ-lige højfod. Mål: 3x17x17 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)