Snave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-314

Fredningsnr.
391315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst 2004: Udflydende højrest; i gammel tid noget forgravet, nu ca. 0,5 x 18 x 15 m. Lidt SV for midten en kantrejst sten, 1,6 m lang, 0,6 m høj, orienteret Ø/V.
Undersøgelsehistorie  (3)
1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Noget udflydende højtomt med spor efter ældre forgravninger. Lidt SV for midten står en 1,6 m lang og 0,6 m høj, kantrejst sten, hvis ene sideflade i nyere tid er afkløvet efter længden. Stenen er orienteret Ø/V med den afkløvede side mod S. Syd for stenen lå et stykke sammenfoldet plastic i skovbunden. Ved at fjerne dette og helt overfladisk skrabe i skovmulden derunder, sås det at denne indeholdt store mængder knust, brændt flint, ligesom standsporet efter den afkløvede del af stenen tydeligt kunne erkendes. På dette grundlag tolkes anlægget som en megalitrest, og den omtalte sten som en bæresten i et i øvrigt sløjfet kammer. Tinglyses. Fortidsmindet er beliggende (som trykt på 4 cm kort) 60 m V for 3913:1. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0914
KUAS, Fortidsminder
Højrest, nu ca. 0,5 x 18 x 15 m. Lidt SV for midten en kantrejst sten, 1,6 x 0,6 m, orienteret Ø-V.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)