Helnæs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080207-51

Fredningsnr.
391313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst 2004: Høj, 0,7 x 10 m, på hvis overflade spredte håndsten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj beliggende i "Hegnedskov", ca. 225 m VNV for 3913:5. Ingen sikre fodkranssten synlige, men spredt på højen ligger en del godt og vel hovedstore sten. 3 af disse ligger samlet foran en lille gammel nedgravning (1 x 0,7 m, 0,3 m dyb) V for toppen. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0912
KUAS, Fortidsminder
Høj, 0,7 x 10 m.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)