Helnæs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080207-53

Fredningsnr.
40132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rund, stenopbygget, brøndlignende grube sat af rå og kløvede kampesten i 3-4 skifters højde. Højde ca. 1 m, udvendig diameter 3 m, indvendig 1,2 m. Indvendig tilsyneladende ikke nedgravet under terræn.
Undersøgelsehistorie  (3)
1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hørbrønden". Rund stensat grube, indvendig diameter 1,2 m, sat af rå og kløvede markstsen i 3-4 skifters højde. Ifølge lokal tradition benyttet til hørbehandling. Er antagelig (den nederste del af) en tørreovn til hør. Beliggende i vejkant ca. 130 m SØ for "Vestergård" nær Helnæs Fyr. 16.1.1988: Genbesøgt af NHJ og JGB. Enighed om at tinglyse. Bevoksning: 1987: Græs

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0424
KUAS, Fortidsminder
Rund, stenopbygget, brøndlignende grube sat af kampesten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)