Dejbjeglund
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-149

Fredningsnr.
270358

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst 2004: Dyrefold, bestående af en omtrent cirkelformet vold med en diameter på ca. 38-42 m. Volden er ca. 4-5 m bred og ca. 1-1,5 m høj. Mod NV en ca. 3 m bred åbning. I lynggroet område i skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ringvold (=fårefold?). Omtrent cirkulært anlæg, største diam. 42 m., med ca. 2 m. bred åbning i NV. Selve volden har en bredde på 4-5 m. og er 1-1,5 m. høj. På volden enkelte ege, området indenfor volden er opdyrket (vildtfoder). Ringvolden ligger i lynggroet område i plantage umiddelbart Ø for de fredede høje 2703:8, 9 og 10. Bør tinglyses. Ejeroplysninger på berejserskema. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0901
KUAS, Fortidsminder
Dyrefold, cirkelformet vold på ca. 38-42 m.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)