Stendal Thingsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110111-19

Fredningsnr.
140415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse. Den østl. ende af en langdysse i ØNØ- VSV, afgravet som rundhøj. 12 x 2,5 m. Sænkning syd for "top". Mod S to ca. 1,3 m høje randsten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning Øst-Vest; paa Toppen af en Skrænt mod Limfjorden; vid Udsigt over de frugtbareste Dele af Thy og Morsø. (Plan og Prospekt vedlagt.) Store Stendal. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse, vendende Ø. t. N. - V. t. S. Jordhöjningen er ca. 40 m. l., ca. 15 m. br. og over Midten 1.5 m. h.; mod Ø. afsluttes den af en rund Höjning, 3-4 m. h., ca. 15 m. i Tværm (Se ogsaa Plantegning og illumineret Prospekt ved Magnus Petersen; Bl.. I-II ved E. s Beretn.). I Rundhöjen S. f. Toppen et mindre, fladt Brud; Østsiden forstyrret ved et Brud, 6 m. l. i Ø-V, 3-4 m. br., naar Bund. Heri Randsten mod NØ, 1 m. h., 0.9 br. Ca. 1 m. Ø. herfor en tilgroet Sten, væltet 1 m. l. I Foden mod Ø og SØ to indtil 4 m. vide Brud. Forneden i Østsiden en större Sten. Ved Foden mod NØ en mægtig oprejst Randsten i oprindelig Stilling, 1.4 m. h., 2 m. l., 1.2 m. br. Forneden i Vestsiden to större Sten. - I den övrige Höjnings Nordside ses fölgende Stene: 22 m. fra Øst et Brud, 5 m. l. i Ø-V. 3 m. vidt, 1.2 d.; heri en (væltet) lavtliggende Randsten, 1 m. br. 29 m. fra Ø. et 4 m. vidt Brud; heri mod V. en væltet Randsten, 1 m. l.; N. f. Bruddet en klövet Randsten, 1.25 l. 34 m. fra Ø. et 3.5 vidt Brud. Ved NV-Hjörnet, 40 m. fra Ø, en væltet, klövet Randsten, 1.5 x 0.8 x 0.8 m. Sydsiden er næsten fuldstændig bortgravet. Ved SV-Hjörnet en oprejst, klövet Randsten, 1 m. h., 1 m. l., 0.8 m. tyk. 20 m. fra Ø. sidder i Sydsiden en fladere Sten. Midt mellem denne og den först omtalte Sten i N-Siden ses lige V. f. Rundhöjen i Höjningen Rester af en Gravkiste i N-S, tre Bæresten (se nedenstaaende Rids) [tegning]. Den indvendige Afstand i N-S mellem de bevarede Rester af Randstenene er ca. 8 m. Det vil ses, at Mindesmærkets Tilstand er omtrent som paa Magnus Petersens Tegning, men alle Forhold fremtræder dog langt utydeligere paa Grund af den siden stedfundne, stærke Tilgroning. - Kaldes af E. 'Store Stendal', paa Plancherne 'Stendal Thingsted'. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, den østlige Ende af en Langdysse i Ø NØ-V SV, afgravet som Rundhøj, 12 x 2,5 m. Sænkning S for "Top". Mod S to ca 1,3 m høje Randsten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Som tidl. beskr. Enkelte rydningsten langs foden. Mål: 2,7x13x13 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i græsmark. To store sten ved sydvestsiden.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)