Torup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130510-85

Fredningsnr.
221267

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst 2004: Dyrefold. Kvardratisk grundplan. Indvendige mål 11 x 11 m. Jordvolden hæver sig indtil 1,5 m over omgivende terræn. Åbning i SV-hjørne. Bagsiden og de to tilstødende sider er delvist indgravet i skrænt. I skov.
Undersøgelsehistorie  (3)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0163
KUAS, Fortidsminder
Dyrefold.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Syner højest set fra vest. Bevokset med 10 gamle lærketræer.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)