Hjortshøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141103-43

Fredningsnr.
231521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Filer
beretning
Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kilde. Hesteskoformet anlæg, der er ca. 1 m højt. Bagvæggen er ca. 1 m lang, og de to vægge er hver ca. 0,7 m lange. Opført af mindre kampesten.
Undersøgelsehistorie  (4)
1993 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 3849 Hjortshøj
Moesgård Museum
Udgravning af en historisk omtalt helligkilde i Virup skov ved Hjortshøj forud for restaurering og fredning af kilden. Der blev fundet en ikke fuldt bevaret stensat brønd på en brøndramme af træ. I brønden var der sekundært nedsat en bundløs tønde, der var fragmentarisk bevaret. En ikke stensat afløbsrende ledte vandet bort fra vældet. Desuden blev der optaget et fundmateriale, der for hovedpartens vedkommende må opfattes som kildeofre. Det dateres til 17-1800-tallet, muligvis koncentreret omkring starten af 1800-tallet jf. mønter.

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0409
KUAS, Fortidsminder
Kilde. Opført af mindre kampesten.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kilde.

Litteraturhenvisninger  (0)