Snittingshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110111-25

Fredningsnr.
140412

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Snittings høj", 20-28 x 5 m. I top 5 m vid sænkning fra N NØ, siden noget afgravet her. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Snittingshöi, Tværmaal 88 Fod, Høide omtrent 16 Fod. Paa enkelte Steder ved Foden sees Randstene, mod Øst tre større Stene samlede. I den nordlige Side er foretaget en Udgravning, som førte til Opdagelsen af en Jættestue, men afbrødes uden at Kammeret blev videre undersøgt. (Proprietair Skibsted). Bevoksning: 1983: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brusendorff identificerer sb.25 med Engelhardts nr. 41, men en sådan eksisterer ikke, og beskrivelsen passer i alle enkeltheder med E.'s nr. 37.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, udgravet Höj, 2.5 m. i Tværm., 5 m. h. I Top tilgroet Sænkning, 5.5 vid, 2 m. d., fört ind gennem den klövede Side mod NNØ; Siden her og mod S. stærkt afgravet. Foroven i Siden mod V og SØ mindre, flade Brud. Græsgroet i Ager. Her fandtes iflg. Medd. for en Menneskealder siden et stort Stenkammer, hvori en Mængde Ravperler og nogle Flintdolke. - E. 1877: 'Snittingshöj', 28 x 5 m. Hist og her ved Foden Randsten. Ved Udgravning mod N. opdaget Jættestue [?], der dog ikke nærmere undersøgtes. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Snitings Høj", 20-28 x 5 m. I Top 5 m vid Sænkning fra N NØ, Siden her noget afgravet. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Hertil: Øverst på siden i SV en gammel hulning, ca. 2 m i diam., 40 cm dyb. Nederst på sydsiden ar efter gammel kreaturnedtrædning. Øverst på siden i SØ gammel hulning. Alt er helt tilgroet, og højen fremtræder velbevaret. Største længde: Ø-V. Mål: 5x28x21 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, pæn høj med vid udsigt, bl.a. til Vildsund og Mors. Synlig på stor afstand. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager, et par buske/småtræer på østsiden. Flot, stor høj med fin beliggenhed.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i dyrket mark. Der pløjes firkantet omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)