Snittingshøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110111-25

Fredningsnr.
140412

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Snittings høj", 20-28 x 5 m. I top 5 m vid sænkning fra N NØ, siden noget afgravet her. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Snittingshöi, Tværmaal 88 Fod, Høide omtrent 16 Fod. Paa enkelte Steder ved Foden sees Randstene, mod Øst tre større Stene samlede. I den nordlige Side er foretaget en Udgravning, som førte til Opdagelsen af en Jættestue, men afbrødes uden at Kammeret blev videre undersøgt. (Proprietair Skibsted). Bevoksning: 1983: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brusendorff identificerer sb.25 med Engelhardts nr. 41, men en sådan eksisterer ikke, og beskrivelsen passer i alle enkeltheder med E.'s nr. 37.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, udgravet Höj, 2.5 m. i Tværm., 5 m. h. I Top tilgroet Sænkning, 5.5 vid, 2 m. d., fört ind gennem den klövede Side mod NNØ; Siden her og mod S. stærkt afgravet. Foroven i Siden mod V og SØ mindre, flade Brud. Græsgroet i Ager. Her fandtes iflg. Medd. for en Menneskealder siden et stort Stenkammer, hvori en Mængde Ravperler og nogle Flintdolke. - E. 1877: 'Snittingshöj', 28 x 5 m. Hist og her ved Foden Randsten. Ved Udgravning mod N. opdaget Jættestue [?], der dog ikke nærmere undersøgtes. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Snitings Høj", 20-28 x 5 m. I Top 5 m vid Sænkning fra N NØ, Siden her noget afgravet. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Hertil: Øverst på siden i SV en gammel hulning, ca. 2 m i diam., 40 cm dyb. Nederst på sydsiden ar efter gammel kreaturnedtrædning. Øverst på siden i SØ gammel hulning. Alt er helt tilgroet, og højen fremtræder velbevaret. Største længde: Ø-V. Mål: 5x28x21 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, pæn høj med vid udsigt, bl.a. til Vildsund og Mors. Synlig på stor afstand. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager, et par buske/småtræer på østsiden. Flot, stor høj med fin beliggenhed.