Skjelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-188

Fredningsnr.
130453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Møgelvang matr.nr. 11b og Hassing herred, Stagstrup sogn, Sundby matr.nr. 3c Hassing herred, Stagstrup sogn, Sundby matr.nr. 3c: Sydlige del af høj i skel til Hundborg herred, Skjoldborg sogn, Møgelvang 11b. Tingl.: 4/10 1887, gdr. Andes Jørgensen Dolleris "Skjelhøj", 3,7 x 20 m. Top let indsænket. Mod SV 4 m bred, 0,75 m dyb indgravning. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Grændseskjellet mellem tre Sogne ligger en ret anselig Høi, som der er gravet i paa flere Steder. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Skel til Stagstrup) Markskelhøj, 3,7 x 20 M. Top let sænket. Mod Sv. en gammel Gravning, 4 M. br., 3/4 M. d., hvori nogle Sten. Fredlyst; Mærkesten i Top (Overført fra 110307, sbnr. 74) Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 18.5 m. i Tværm., 3.8 h. Toppen en 4 m. vid Flade med en svag Sænkning i Midten; tilgroet. I SV-Siden et dybt Brud, 3-4 m. vidt; heri en Del Sten. Mindre Brud i Fod mod V. Fod mod S. afplöjet. Græs- og lynggroet i Ager. - Fredlyst af Husejer Chr. Christensen. Thingl. 4/10 1887. - Ligger tildels paa M. Nr. 11b af Mögelvang, Skjoldborg S., Hundborg H. - E. 1877: Ret anselig Höj; flere Gravninger. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Skjelhøj". Se Skjoldborg S., Hundborg Herred. Sb. Nr. 74. FM 1887. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,70x20 m. Top let indsænket. Mod SV 4 m bred, 0,75 m dyb Indgravning. Græsklædt. FM 1887 MS. NB. Den sydlige Del af Højen fredlyst paa 3.c af Sundby, Stagstrup Sogn, Hassing Hrd. (Overført fra 110307, sbnr. 74)

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. I den gamle indgravning i SV, nær toppen, er opstillet en mindesten af granit med indskrift: Martin Jensen *5.4.1908 - +19.1.1945 Blæs, blæs Vestenvind Evigt uden hvile Lær Du mig trods storm og blæst ukueligt at smile Ejer ikke fundet. Genboen kendte intet til stenen. Denne kan ikke ses fra vejen og kan efter undert.'s meneing godt blive stående. Film: /03: Fra SV, /04: Mindesten, /05: Fra Ø (afstand). Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)